ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Bli medlem i föreningen

 

Medlemskap

Som medlem i ILTP kan du bland annat:

Delta i de två konferenserna som ILTP anordnar varje år. Konferenserna är självfinansierade och därför kan priset för deltagande hållas nere.

Du har också tillgång till Medlemsforum där bland annat dokument om exempelvis terapimetoden lagts ut och utförliga minnesanteckningar finns som upprättats sedan ILTP bildades. Möjlighet finns också att där själv ta initiativ till och delta i debatter i ämnen relevanta för ILTP.

Du kan anmäla om du vill stå med på hemsidans lista över terapeuter eller handledare.

Medlem i ILTP kan du bli om du vill verka för föreningens mål och gagna dess syfte.

Medlemsavgiften i ILTP är 300:- kr/år och sätts in på ILTP:s bg 295-7033. Anmälan om medlemskap sker via e-post där ni anger namn, adress och telefonnummer.
 

Om föreningen

ILTP är en ideell förening som arbetar med att utveckla och tillämpa jagstrukturerande psykoterapi och jagstrukturerande förhållningssätt utifrån lacaniansk psykoanalytisk teori.

ILTP bildades för att skapa en bas för det växande intresset för den jagstrukturerande metoden.

ILTP arrangerar för sina medlemmar konferenser två gånger per år. Föreningen arrangerar också öppna konferenser, bl a i samarbete med universitet och högskolor.

ILTP arbetar fortlöpande med teoriseminarier och metodutveckling samt ger ut skrifter om teori och metod. Skrifterna kan laddas ner kostnadsfritt här.

ILTP bedriver certifierande utbildning i jagstrukturerande psykoterapi och ger även utbildning i jagstrukturerande förhållningssätt.

Institutet arbetar huvudsakligen med jagstrukturerande psykoterapi som har utarbetats av Palle Villemoes (1937–2004), psykiater, psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Han var pionjär inom många områden och kom att utveckla psykoterapin både i Sverige och internationellt. I mitten av 1970-talet kom han att prägla utformningen av den sektoriserade psykiatrin i Sundsvall och gjorde det möjligt för patienter inom psykiatrin att få tillgång till psykoterapi. Han påbörjade då också sin banbrytande utbildningsgärning genom att som en integrerad del i den dagliga verksamheten vid sin klinik vidareutbilda och handleda personal.

Under många år var Palle Villemoes en mycket uppskattad lärare och handledare inom universitetets psykoterapi- och handledarutbildning i Umeå. Han var en av grundarna av Psykoterapihandledarnas Intresseförening – PHI. Från mitten av 1960-talet var Palle Villemoes verksam inom Stiftelsen för Psykisk Hälsovård i Medelpad. Efter klinikchefskapet inom psykiatrin i Sundsvall byggde han upp och utvecklade Psykoterapienheten i Härnösand, där han var föreståndare fram till sin pensionering.

Palle Villemoes var en visionär som var långt före sin tid och hade en intellektuell skärpa som var få förunnat. Han rörde sig obehindrat inom psykoterapins, filosofins, lingvistikens och kulturens områden, vilka han på ett unikt sätt kunde integrera i sin verksamhet. Han var också en mycket uppskattad och aktad föreläsare både i Sverige och i internationella sammanhang. En av Palles visioner var att grunda en förening för att bättre främja och sprida den jagstrukturerande psykoterapimetoden.

Våren 1996 inbjöds därför 8 psykoterapeuter till Hussborgs herrgård i Ljungaverk och KOMJAG, kommittén för jagstrukturerande psykoterapi bildades. Det var en spännande tid med stark pionjäranda och ett lustfyllt utvecklingsarbete med utbildning, handledning och fallgenomgångar tog form. I takt med ett växande intresse för metoden öppnades föreningen 2002 för alla intresserade och ILTP, Institutet för lacaniansk teori och metod bildades. Föreningen har idag drygt 60 medlemmar. Årligen har också anordnats en 3-dagars vårkonferens med årsmöte i olika delar av landet, ibland kopplat till öppna föreläsningar i samarbete med något universitet, liksom en regionkonferens i Umeå och andra lokala konferenser, kurser och utbildningar. Ett antal psykoterapeuter i jagstrukturerande psykoterapi har certifierats genom föreningens försorg.

Vi har deltagit och föreläst på psykoterapimässor och konferenser, både i Sverige och utomlands fr a på ISPS:s konferenser i olika länder där Palle Villemoes inledde ett nära samarbete med Wilfried Ver Ecke, filosofiprofessor från Washington, DC. När de möttes hade de nått samma punkt men från olika håll. Båda hade studerat Lacan, lingvistik, filosofi mm och Ver Ecke har uttryckt att han i Palle Villemoes jagstrukturerande psykoterapi fann den praktiska metod och tillämpning han sökt utifrån sina teoretiska och filosofiska slutsatser.

I Wilfried Ver Eckes och Alphonse de Waelens bok Phenomenology and Lacan on Schizophrenia after the decade of the Brain finns också ett kapitel om den jagstrukturerande psykoterapin. ILTP:s sammarbete med Ver Ecke har fortsatt, bl a i gemensamma seminarier i Köpenhamn och i Östersund vilka rönt stort intresse.

Palle Villemoes lämnade ett stort tomrum vid sin alltför tidiga bortgång 2004 men han lämnade ett rikt arv! Hans böcker om terapimetoden, både om psykos, borderline, neuros och handledning är oerhört välskrivna. Han har också inspirerat och fortsätter att inspirera till doktorsavhandling, en rad forskningsrapporter, böcker och artiklar samt inte minns ett aktivt och inspirerande utvecklingsarbete som bedrivs av medlemmarna i ILTP.

  


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21