ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Kontaktinformation

ILTP:s styrelse

E-post Tobias Andreassen, ordförande
E-post Astrid Jansson-Lindgren, kassör
E-post Eskil Berggren, sekreterare
E-post Kathryn Larson-Banck, ledamot
E-post Jan Jensen, ledamot
E-post Sofia Bratt, ledamot

 

Psykoterapeuter och handledare

T = terapi, H = handledning

I privat regi:

Elisabeth Abouda, T/H
Aboudasamtal, Kungsgatan 34, 702 24 Örebro
070-695 46 78, www.aboudasamtal.se

Eskil Berggren, T/H
Psykoterapi och samtal, Trädgårdsgatan 8 4tr, Skellefteå
070-515 28 89, www.psykoterapiochsamtal.se

Lennart Lindén, T/H
Ryttarvägen 67, 831 39 Östersund, 070-372 50 04

Annika Stencrantz, H
Johan Skyttes väg 386, 125 59 Älvsjö, 070-398 13 28

Eva Lingström Eriksson, T/H
Djupegatan 4, 824 50 Hudiksvall
0650-144 39. Ansluten till Försäkringskassan

Gunny Bertilsson, H
Brännberg 19, 930 81 Glommersträsk, 070-371 21 46

Astrid Jansson-Lindgren, T/H
Lillpitevägen 929, 946 92 Lillpite, 070-689 26 66

Else-Lotte Edenius, H
Järla Gårdsväg 24, 131 61 Nacka,
070-398 13 72. Saknar egen lokal

Hans Widefjäll, T/H
Drottninggatan 12, 1tr, 753 10 Uppsala
018-50 65 00. Handledning endast för personalgrupper

Peter Jansson, T/H
Övre Husargatan 21 A, 413 14 Göteborg, 076-801 29 65

Björn Neubeck, T/H
Dalslandsgatan 2, 118 58 Stockholm, 076-100 90 29

Kathryn Larson-Banck, T/H
Leg Psykoterapeut, leg psykolog, Örebro, 070-290 90 48

Marie Svaleklint-Serenban, T/H
Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) Karl Johansgatan 12, Göteborg, 070-589 39 90

I offentlig regi:

...

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2022-03-20