ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Utbildning

 

Utbildning i Jagstrukturerande psykoterapi

  
    Utbildning tre terminer startas i januari 2022
    Information med kursplan hittar du här

    Möjlighet till sen anmälan: Anmäl ditt intresse här
  

ILTP ger utbildning i jagstrukturerande psykoterapi och jagstrukturerande förhållningssätt.

Båda utbildningarna består av två delar, teori och handledning i den valda metoden.

Behörighetskrav till utbildning i jagstrukturerande psykoterapi är Grundläggande psykoterapeutbildning eller motsvarande utbildning.

I första delen av utbildningen som består av 40 timmar teori ingår i sammanfattning:

Målsättning med utbildningen är att den skall ge kunskap i att:

För att bli certifierad psykoterapeut i denna arbetsmetod krävs ytterligare 40 timmars teori, individuell handledning under 2 år/60 sessioner varav minst två terapier ska vara genomförda och avslutade på ett nöjaktigt sätt.

Lärare och handledare på utbildningen är legitimerade psykoterapeuter med certifiering i jagstrukturerande psykoterapi.

  
    Utbildning planeras och startas när tillräckligt många
    behöriga deltagare anmält sig. Anmäl ditt intresse här

  

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21