ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

ILTP mötte psykologstudenter i Lund

  

Den 3–4 maj deltog en av ILTP:s medlemmar, Kathryn Larson-Banck, med en monter om ILTP på Psykologstudent Sveriges kongress i Lund. Där fanns en nyfikenhet bland besökarna, även hos de som är KBT-inriktade, liksom hos filosofistuderande, då de känner till Jacques Lacan.

 


 

 

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21