ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Verksamhetsområden

Var kan man använda denna behandlingsform,
inom vilka verksamheter finns den?

Jagstrukturerande psykoterapi (JSP) och jagstrukturerande förhållningssätt (JSF) har ett brett tillämpningsområde och används av personal verksam inom skola, socialtjänst, primärvård, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, behandlingshem, kriminalvård och boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Vid användning av JSF i gruppverksamheter minskar konflikter och motsättningar och ett konstruktivt samarbete kan skapas.

JSF kan användas som en bas för ett effektivt samarbete inom och mellan skilda verksamheter.

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21