ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Verksamhetsområden

Var kan man använda denna behandlingsform,
inom vilka verksamheter finns den?

Här kommer vi inom kort komplettera med exempel på verksamheter som framgångsrikt implementerat jagstrukturerande psykoterapi, eller har ett stort inslag av jagstrukturerande förhållningssätt.

 

  
    Mer innehåll inom kort! Återkom!!
  

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2016-12-17