ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Aktuella konferenser

Existentiella frågor i pandemins skugga
– teori och praktik

Fredag 19 mars 2021 9:00–16:00


 

Den digitala konferensen anordnas med verktyget MS Teams,
anordnad i 4 pass med paus däremellan.

Fredagen 19 mars 2021

8:30–9:00 Tobias Andreasson: Vi samlas och testar att alla hör, hörs och syns kl. 8:30 för att sedan ansluta oss igen kl. 9:00

9:00–10:00 Ordförande Gunny Bertilsson: Välkomnar oss
Peter Jansson: Pandemins kris i existentiell och psykoanalytisk mening
Gruppsamtal: Hur kan vi i existentiell och psykoanalytisk mening beskriva pandemins kristillstånd?

10:00–10:30 Paus

10:30–11:30 Kathryn Banck: Dödsångest; pandemins effekt på en utlandsfödd man
Niklas Fors: Kliniska vinjetter utifrån arbete på Kris och Trauma i Göteborg

11:30–12:30 Lunch

12:30–13:30 Eva Lingström Eriksson: Pandemin, ytterligare ett trauma i en svår fastlåst kris.
Gruppsamtal: Psykoterapeutiskt arbete med kriser

13:30–14.00 Paus

14:00–15:15 Peter Jansson: Pandemins följder för den lidande människan?
Gruppsamtal: Hur påverkas den lidande människan i kliniken av pandemins tidevarv?
Storgrupp: Reflektioner om centrala teman under dagen

15:15–15:30: Paus

Ca 15:30–16:30 Årsmöte för ILTP

Program och föreläsare

.pdf ILTP:s digitala vårkonferens 2021

Instruktion

1. Kostnad: 400 kr/person eller 200 kr för medlemmar betalas in till ILTP:s bg 295-7033, där namn på deltagaren ska framgå.

2. Efter inbetalning mejla även gunny.bertilsson@live.se där namn på deltagaren också ska framgå.

Inbetalningen (1) tillsammans med ditt mejl (2) utgör anmälan om deltagande. Länk kommer därefter att skickas till deltagarnas e-postadresser. Sista datum för inbetalning är den 12 mars.

 


 

Läs även referat från tidigare konferenser

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2021-02-07