ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Aktuella konferenser

Vårkonferens 2022

Historien i framtiden
Jagstrukturerande psykoterapi och existensfilosofi
Örebro, fredag 8 och lördag 9 april 2022

 

 

Fredag 8 april

Plats: Hotel Livin City, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

  9:30 Kaffe och registrering för de som är på plats samt inloggning
          för de som deltar digitalt.

10:00 Ordförande Tobias Andreasson hälsar välkommen

10:15 Sofia Bratt: ”Psykosens förlopp”. En skildring av min brors
         psykosförlopp.

11:15 Fika

11:30 Marcus Palmgren: Existensfilosofi i kliniken I.
         Från Kierkegaard till Camus: möten med avgrunden.

12:30 Lunch

13:30 Camilla Larsson: Existensfilosofi i kliniken II.
          Tillämpning: ett existentiellt perspektiv i psykiatrin.

14:30 Kaffepaus

15:00 Workshop i grupper: Varför jagstrukturerande psykoterapi
         och hur/när bör det tillämpas? Med utgångspunkt i dagens
         föreläsningar.

16:00 Tid för gemenskap

18:00 Vi träffas på stan för gemensam middag
 

Lördag 9 april

  9:00 Frågor och reflektioner från gårdagen, presentation av dagen.

  9:15  Tobias Andreasson: Fallbeskrivning: ”Rädslan att upprepas”

10:15 Kaffepaus

10:30 Peter Jansson: Psykoanalysens filosofi.

12:00 Lunch

13:00 Johan Eriksson: Frihet om mötet mellan existensfilosofi och
         psykoanalys.

14:30 Kaffepaus

15:00 Paneldiskussion med konferensens föreläsare

16:00 Tid för gemenskap

18:00 Vi träffas i konferenslokalen för gemensam middag
 

Söndag 10 april

10:0012:00 Årsmöte för medlemmar i ILTP

 

Presentation av föreläsare

Peter Jansson, psykoanalytiker, kliniker, författare, filosof och kulturbevandrad Lacan-kännare. Han har skrivit och föreläst om Lacans arbete både i ett kliniskt sammanhang och i relation till poesi, film och konst. 2017 publicerade han ”Själens krypta – en essä om Karin Boyes roman Kris”.

Markus Palmgren, psykolog. Verkar för att röja gläntor av humanism i en biomedicinskt teknifierad samtid. Medgrundare av psykologverksamheten Psykologos i Göteborg. Ger specialistkurser för psykologer utifrån ett existentiellt perspektiv på psykoterapi.
 

Camilla Larsson, verksam inom äldrepsykiatrin i Mölndal och i privat klinik i Göteborg. Har ägnat de senaste åren åt frågor relaterade till åldrande och till att belysa och bemöta existentiella frågor i den psykiatriska kontexten.

Johan Eriksson, privatpraktiserande psykoanalytiker, legitimerad psykoterapeut och docent i teoretisk filosofi.

Sofia Bratt, leg psykoterapeut, verksam i privat och offentlig verksamhet i Göteborg. Har arbetat med behandlingsarbete inom barn, ungdom och vuxenpsykiatri i 20 år. Har även erfarenhet av familjeterapi.
 

Tobias Andreasson, praktiserande psykologspecialist i Norge. Tobias arbetar tvärprofessionellt med beroende och psykiatrisk problematik.
 

Instruktion för anmälan

1. Kostnad: 500 kr/person för medlem och 800 kr/person för ickemedlem. Betalas in till ILTP:s BG 295–7033, ange namn på deltagaren.

2. Efter inbetalning mejla även sofiabratt@hotmail.com där namn på deltagaren också ska framgå.

Dvs. inbetalningen (1.) tillsammans med ditt mejl (2.) utgör anmälan om deltagande.

Sista datum för inbetalning är den 31 mars.

Boende

Vi har förhandlat fram bästa övernattningsalternativet med Hotell Livin City.
Enkelrum/natt: 595,- inkl. frukost
Dubbelrum/natt: 795,- inkl. frukost
Man bokar själv direkt på telefon: 019-31 02 40 (Kom ihåg att ange deltagandet på ILTP:s konferens för att uppnå ovanstående pris).

OBS: Det är möjligt att följa föreläsningarna gratis via Teams

Kopiera nedanstående länk och klistra in i sökfältet på din webbläsare:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/193ameeting_YjZlNTBjMjMtMTRjNi00N2MzLWI0MzgtODVmOTliYmQ1ZTcw@thread.v2/0?context={"Tid":"ca47f1ed-7017-4a06-8391-d8bbefbfa016","Oid":"79ab8201-0294-44d4-81df-8a4a84a05d88"}

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

 


 

Läs även referat från tidigare konferenser

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2022-03-12