ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Aktuella konferenser

Höstkonferens 20–21 oktober i Stockholm

 

Hedvig Eleonoragården, Jungfrugatan 40, Stockholm

 

Vårkonferensen 2017 hölls i Göteborg och vi började då med Psykoanalysens fyra grundbegrepp enl. J. Lacan, seminarium XI. Peter Jansson föreläste om bakgrunden till seminarium XI och Donald Almén om överföringen och driften.

Höstkonferensen kommer i huvudsak att fortsätta med en fördjupning av grundbegreppen. Kostnaden för konferensen är 500 kr och sätts in på ILTP:s bankgiro 295-7033 senast 6 oktober. Kostnaden för konferensmiddagen på fredag är 250 kr och sätts in på samma bankgiro, ange namn och "Höstkonferensen". Anmälan till konferensen och middagen görs till Gunny Bertilsson, gunny.bertilsson@live.se,  senast 6 oktober.

Program

Fredag 20 oktober, 9:30–17:30

09:30   Samling med lägesrapport inklusive fika
10:30   Peter Jansson, psykolog, leg. psykoterapeut och
           psykoanalytiker: Reflektioner över blicken
12:00   Lunch
13:30   Peter Jansson fortsätter sin föreläsning
14:30   Gruppsamtal om blicken med erfarenheter från egen praktik
15:00   Fika
15:30   Eva Lingström Eriksson, psykiater och leg. psykoterapeut:
           fallbeskrivning, Ett hopplöst fall – en jagstrukturerande
           psykoterapi

16:30   Gruppsamtal om fallbeskrivningen
17:30   Konferensmiddag

Lördag 21 oktober, 9:00–17:00

09:00   Den fastnaglande blicken – reflektioner över blicken från
           praktiken. Samtal med några psykoterapeuter
10:00   Fika
10:30   Donald Almén, leg. psykoterapeut, handledare: Att höra överföringen
12:00   Lunch
13:30   Donald Almén fortsätter sin föreläsning
14:30   Fika
15:00   Gruppsamtal om överföringen
16:00   Planering för kommande konferenser och utvärdering
17:00   Avslutning

Konferensen kan med fördel avslutats med middag på en utsökt restaurang. För de som är intresserade föreslår vi Sturehof på Stureplan i hjärtat av Stockholm. Middagen bekostas av deltagarna själva, men anmälan krävs för bordsbokning. De som är intresserade av middagen kan anmäla sig till Annika Stencrantz, a.stencrantz@gmail.com senast 16/10.

Litteratur: Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964). Paris: Éditions du Seuil (1973); sv övers Psykoanalysens fyra grundbegrepp. Bok XI. Stockholm: TankeKraft förlag, 2015 (301 s).

Programansvariga: Charlotte Block och Annika Stencrantz

.pdf Här hittar du information och hela programmet för utskrift och spridning!

 


 

Läs även referat från tidigare konferenser

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2017-09-09