ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Aktuella konferenser

Höstkonferens 2022

Tema Gränsen
19–20 november
Solidaritetshuset på Söder i Stockholm

 

 

Styrelsen i ILTP inviterar härmed våra medlemmar till höstkonferens 2022.

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Tema för höstkonferensen är Gränsen.
Vi vill bjuda in till en konferens som tar avstamp i era idéer, ert skapande och frågeställningar.
Har ni kliniska erfarenheter/dilemman att diskutera, workshops som vore utvecklande?
Hör av er till oss så hjälps vi åt att genomföra era idéer, tillsammans gör vi höstkonferensen.

Denna första invitation kommer följas upp med ett mer detaljerat program längre fram.

Ni når oss på: ILTPkonferens@gmail.com eller telefon 076-050 55 91.


 

Läs även referat från tidigare konferenser

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2022-09-23