Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik
Normal text Stor text

Välkommen

Vägen fram kan skönjas.

De som mest behöver samtal är de som inte kan föra ett. Vi som möter dem ska prata, inte så att de förstår oss, utan så att de får ord för sin belägenhet och att vägen fram kan skönjas.

Palle Villemoes, 1998


Jagstrukturerande psykoterapi

Jagstrukturerande psykoterapi är en specifik kognitiv personlighetsutvecklande metod som erbjuder unika möjligheter till personlighetsutveckling för personer med psykosproblematik och andra psykiska funktionshinder. Metoden har tillämpats i kliniskt arbete i drygt 25 år. De utvärderingar som har gjorts på metoden visar entydigt på dess goda effekt och unika möjligheter.


Jagstrukturerande förhållningssätt

Det icke polariserande förhållningssättet som tillämpas i jagstrukturerande psykoterapi har visat sig vara mycket framgångsrikt i kontakten med klienter med personlighetsstörningar exempelvis i barn och vuxenpsykiatri, behandlingshem, socialtjänst, kriminalvård, primärvård, habilitering och missbruksvård.

Det jagstrukturerande förhållningssättet innebär bl a att man måste förstå och ta hänsyn till klientens särdrag, tillämpa en speciell samtalsmetodik (icke polariserande samtalsstil) och utgå från klientens konkreta verklighet. Genom den ickepolariserande samtalsstilen skapas en vi-känsla som leder till ökat samförstånd som i sin tur skapar en miljö med minskad risk för konflikter.

Förhållningssättet har visat sig vara mycket användningbart i samarbetet mellan olika verksamheter.

 

 

Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senast uppdaterad: 2016-11-11

Skriv ut
Upp
Validerad XHTML kod | Validerad CSS kod | Tillgänglighet för funktionshindrade enligt W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 | ©2008 Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik |